Destacat

25/ABRIL COMUNICAT DE LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE L’ENTORN DE GLÒRIES

Aquest dilluns l’alcaldessa de Barcelona va comunicar la decisió del seu govern de rescindir el contracte de les obres dels túnels de la plaça de les Glòries, assumint que aquesta decisió comporta una aturada de les obres de 8 a 12 mesos.

De les dues alternatives que dijous passat va anunciar la tinenta d’alcalde, Janet Sanz, o bé modificació de l’actual contracte amb aplicació al contractista de les penalitzacions pels retards de l’obra ( al voltant de 12 M€ ), o bé la rescissió del contracte i nova licitació de les obres, el govern ha optat per la més estricta. Acabar amb la incertesa de nous endarreriments, sobrecostos de difícil justificació i possible risc d’entrar en una fase de llarga durada de demandes judicials i obres aturades de forma indefinida, una nova Sagrera.

El govern ha demanat el vot favorable de la resta de grups municipals, però només ha tingut el recolzament de la CUP. En aquest tema, el consens que habitualment ha precedit les actuacions en les obres, malauradament no ha estat possible.

Per altra banda, és clarament qüestionable que davant d’una obra de la complexitat d’aquesta, amb risc de trobar sorpreses enterrades en el subsòl de la plaça, i de l’experiència de les empreses constructores adjudicatàries de l’obra, aquestes presentessin una baixa del quasi 25 %. Com dèiem en el nostre comunicat de 5 d’abril, ens preocupa que les obres estiguin sota sospita de que tinguin relació amb els casos de cobraments de comissions per part d’algun membre de l’anterior govern municipal de CiU. Reclamem la màxima celeritat a l’administració de justícia per l’aclariment d’aquestes sospites i que s’actuí en conseqüència.

El veïns i veïnes estem preocupats per l’anunci de l’aturada de les obres, però com ja vàrem expressar al conèixer el contingut de les conclusions de l’auditoria sobre les obres dels túnels creiem, més necessari que mai, que cal:

  • Completar els informes tècnics i jurídics per determinar les responsabilitats dels diferents operadors que han intervingut en l’execució de les obres i exigeixi les compensacions que corresponguin ( UTE, Adif, redactors dels projectes, Bimsa,..).

  • Que l’ajuntament tramiti, amb la major celeritat, rigor tècnic i jurídic, transparència i consens, l’aprovació de la modificació del projecte i licitació de la totalitat de l‘obra dels túnels, és a dir, entre el carrer Padilla/Castillejos i la rambla del Poblenou/Sant Joan de Malta, en una única fase, que ha de permetre eliminar la barrera que representa aquesta autopista urbana i connectar cívicament els barris de Clot-Camp de l’Arpa i Poblenou, tal com està aprovat i consensuat en el Compromís per Glòries. Demanem que aviat se’ns informi de quins canvis es pensen fer en aquests tràmits de licitació i adjudicació per assegurar-se de que no es tornarà a caure altre vegada en els mateixos errors (de projecte, amb baixes exagerades, en els terminis, etc.)

  • Que no s’aturin la resta d’actuacions previstes en el Compromís per Glòries, com és l’inici de la construcció del parc Canòpia, la construcció del habitatges públics i dels equipaments de barri, així com la posta en marxa de la connexió del tramvia per la Diagonal. En aquest sentit reclamem una resposta completa i eficaç a tots els punts que exposar en la nostra carta dirigida a Janet Sanz el passat 28 de febrer.

Volem que les obres s’executin amb les màximes garanties de seguretat i rigor, que impedeixi que es puguin repetir situacions com l’actual. Hem demostrat que som pacients davant el llarg procés de transformació del que serà la nova centralitat de Barcelona, però al mateix temps, som i serem exigents en que es compleixin els acords del Compromís per les Glòries.

Barcelona, 25 d’abril de 2017

AA.VV. Fort Pienc, Poblenou, Clot-Camp de l’Arpa i Sagrada Família

5/ABR Comunicat de les Associacions de Veïns de l’entorn de Glòries

foto-web-glories-noticia-comunicat

Les AAVV de l’entorn de les Glòries ( Fort Pienc, Poblenou, Clot Camp de l’Arpa i Sagrada Família ), davant de la situació creada en el desenvolupament de les obres del túnel de les Glòries, volem manifestar:

Que les AAVV que estem presents en el procés de transformació de la plaça de les Glòries hem estat informats per la regidora d’Urbanisme del contingut de l’auditoria relativa als túnels de la plaça, així com de que està a l’espera dels resultats dels informes jurídics i tècnics municipals per determinar les responsabilitats dels diferents operadors que han intervingut en l’execució de les obres. Per la informació que se’ns ha facilitat, considerem que:

  1. La redacció del projecte ha estat excessivament optimista davant d’una obra de gran complexitat i no ha fet totes les verificacions necessàries de comprovar les profunditats reals de les estructures soterrades existents, ni del seu estat de conservació, sobretot el cas del túnel de la línia ferroviària de Maçanet i el sifó del col·lector.

  2. El fet d’haver adjudicat l’execució de la obra a una oferta que contemplava una baixa de quasi el 25% sobre el preu de licitació, ha suposat un risc econòmic que ha fet molt difícil el desenvolupament d’una obra tant complexa i més quan han sorgit increments d’alguns treballs i dels terminis previstos inicialment.

  3. Entenem que ha estat un error la planificació de les dues fases d’execució, contemplant un temps similar per a cada una d’elles, quan a la realitat la fase del subsòl de la Plaça, entre Badajoz i Castillejos es molt més complexa que la fase entre Badajoz i Rambla del Poblenou.

L’Ajuntament, segons ens informa, reconeix un increment d’obra de gairebé el 20%, uns 12 milions d’euros, i les empreses constructores en reclamen un 60%, es a dir 36 milions d’euros, xifra que ens sembla totalment desorbitada. Alhora, reconeix també que s’està alentint notablement el ritme de les obres.

Continua llegint “5/ABR Comunicat de les Associacions de Veïns de l’entorn de Glòries”