Balanç del mandat 2019-2023 : AVENÇOS I INCOMPLIMENTS A LES GLÒRIES

En aquest escrit les AAVV dels 4 barris de l’entorn de Glòries intentem fer un resum del que ha estat aquest mandat 2019-2023 respecte als temes inclosos en el Compromís per Glòries-2007 CxG (ampliem amb més detall el resum als annexos que adjuntem). Evidentment la pandèmia pot explicar algun endarreriment de mesos respecte al previst però, en cap cas, els que són superiors a un any.

1- EQUIPAMENTS DE BARRI

L’acord de fer uns 15 equipaments pels barris era una de les parts més positives del CxG, però només en tenim 4 (després de 16 anys!). Era factible aprovar en aquest mandat els projectes i, fins i tot, iniciar alguna de les obres dels equipaments, prioritàriament: Fabrica del Sucre, Poliesportiu Sancho de Àvila, CAP i Habitatge Dotacional per gent grant Fort Pienc, CAP Bolívia, així com dels equipaments que han d’anar a l’entorn de La Farinera (Auditori, Residència per a gent gran, Casal de joves) i els que han d’anar a l’àmbit Sòcol/Ona (Centre Integral de Formació Professional, sales pels barris, habitatge dotacional, etc.). La situació d’ara mateix és:

CAP de Fort Pienc i l’Habitatge Dotacional S’està redactant el projecte i està previst començar les obres a finals d’any i poder estrenar l’ambulatori dins del 2025.

Fàbrica del Sucre Està pendent de concretar-ne els usos, el programa funcional i l’estudi històric. Es preveu tenir un projecte l’abril de 2024 i començar les obres l’octubre de 2024.

CAP c/ Bolívia. L’edifici on hi ha d’anar està construït fa 6 anys. Obres interiors d’adequació del local previsiblement per l’any 2024. El programa funcional aprovat contempla: atenció primària, hospital de dia infant-juvenil i centre salut mental infant-juvenil.

Poliesportiu c/ Sancho de Àvila/Pamplona/Tànger. Els edificis d’habitatges previstos a l’illa on s’hi ha de construir l’equipament ja estan fets i ocupats. La redacció del projecte havia d’estar contractada i començar el setembre del 2022 per tenir-lo aprovat el primer trimestre del 2024. No en tenim constància.

Escola bressol i CEIP Poblenou. Hi ha un solar reservat per un equipament docent al carrer Zamora/ Almogàvers/Sancho de Àvila, però no ens han informat de quines són les previsions que tenen. Reclamem que els equipaments es construeixin al mateix ritme que els nous habitatges construïts, per donar el servei adequat als nous i als actuals residents.

(més informació a annex 1)

2- HABITATGE – Habitatge Públic de Lloguer de Gestió Directa- HPLLGD

Les AAVV del Compromís per Glòries-2007 hem estat sempre reivindicant que en tots els solars i aprofitament edificables de propietat municipal, actuals i futurs, de tota la zona s’hi fes HPLLGD, per mitigar els efectes de l’emergència habitacional i fer-ho possible en tres dels barris de Glòries més densificats (150.000 habitants) on no hi ha pràcticament cap possibilitat de fer pisos d’HPLLGD.

En el Pacte per l’Habitatge Públic a Glòries de 2021 (annex 2), signat també per col·lectius de lluita per l’habitatge dels nostres barris, quantificàvem els possibles pisos HPLLGD que es podrien fer en uns 700. D’aquests només estan fets i ocupats els 42 pisos de l’edifici APROP (destinats a situacions d’emergència habitacional i social).

Valorem positivament, malgrat els endarreriments, l’inici de les obres de l’illa Glòries, tot i que continuem reclamant que el 100% dels habitatges siguin d’HPLLGD, o com a mínim el 80%, respectant l’acord de fa 5 anys.

Reclamem la màxima celeritat a l’Ajuntament per construir els habitatges d’HPLLDG en els solars municipals: 112 a Gran Via 771-Diagonal (camp del blat), 54 al c/ Bolívia, 5-9, 85 al c/ Bolívia 27-29 i els previstos al c/ Pamplona.

La zona on es faran més pisos dins de Glòries és en el PMU que abasta la zona Diagonal-Castillejos-Consell de Cent-Cartagena, on en total es preveuen uns 562 pisos (entre privats i públics). De tots aquests, uns 300 correspondrien a l’Ajuntament i per tant quasi tots podrien ser d’HPLLGD (excepte els destinats a reubicar afectats que siguin propietaris del seu pis) i això és el que reivindiquem que es faci constar en totes les tramitacions i documents. Per cert: ara s’està tramitant la MPGM amb la que uns 90 d’aquests 300 pisos es traslladen finalment a l’àmbit Sòcol/Ona (Diagonal-G.Via-Granada).

(més informació a annex 3)

3- PARTICIPACIÓ

Un dels trets que va caracteritzar el procés de transformació de les Glòries va ser el alt grau de participació del veïnat i les entitats en la definició del model de ciutat per aquest àmbit específic de la ciutat, que va tenir el seu punt àlgid amb la signatura del Compromís per Glòries al 2007, i també en la selecció del projecte del Parc. Tot i així, en aquest mandat, hem constatat la reducció important del nombre de reunions de la Comissió de Seguiment amb l’Ajuntament, menys d’una a l’any, quan a l’inici se’n feien unes dues a l’any, fet que ha provocat l’alentiment en la presa de decisions i ha facilitat l’incompliment d’alguns compromisos acordats (obres urbanització Gran Via, equipaments, etc.). Les reunions de les comissions de treball s’han mantingut però considerem que han estat insuficients per atendre les necessitats que el curs de les actuacions requereix.

Tot i que les qüestions més generals estan bastant definides, resten encara per determinar importants temes relatius als equipaments de barri que retarden la seva execució. Considerem que hi ha una manca de determinació per part del govern municipal per acabar de definir l’emplaçament i calendari d’execució dels equipaments pendents.

4- PLANEJAMENT

PMU Privat.

Aprovat definitivament el 29/01/2021. El Projecte de reparcel·lació hauria d’estar aprovat definitivament aquest estiu. Hi ha 73 habitatges afectats a reallotjar en un edificis a construir (cantonada de Consell de Cent amb Castillejos). Per reduir edificabilitat i alçades, en la nova modificació del MPGM (aprovada inicialment), es permuten 900 m2 de sòl i traslladen 7.000 m2 de sostre edificable al solar d’equipaments “Sòcol-Ona”. Aquests sostre és per pisos HPO de promoció pública.

Edifici “Sòcol-Ona”

La MPGM Glòries de 2007 preveia un sostre d’equipament de 32.000 m2, dels quals 26.000 eren per ús administratiu i la resta per biblioteca, centre de barri i auditori. Tot això ha anat canviant i ara l’Ajuntament està tramitant la MPGM mencionada en el punt anterior que preveu en aquest àmbit els 7.000 m2 de sostre per HPO públics i 28.000 m2 de sostre per a equipaments públics. Dins d’aquests 28.000, s’ha consensuat que hi hagi un mínim de 4.500 m2 pel centre de formació professional, uns 2.500 m2 per sales i espais d’equipaments pels barris, uns 5.000 m2 per allotjament dotacional i 16.000 m2 per usos administratius.

L’Ajuntament vol convocar un concurs d’idees per formalitzar els volums i distribuir els diferents usos previstos. Reivindiquem que (com es preveu en el CxG) prèviament al concurs, es consensuï amb les AVV i entitats del barri la ordenació de volums (reclamem alçades no superiors a 10 plantes) i la concreció de tots els equipaments i espais públics de barri que hi han d’anar.

5- PARC I OBRES D’URBANITZACIÓ

PARC

Estava previst que en quan funcionessin els túnels s’iniciessin les obres d’urbanització definitiva de la superfície, tant la part del parc com la de la Gran Via entre Independència i Rambla de Poblenou i entre Castillejos i Marina.

En el cas del parc (“àmbit Canòpia-túnels”) les obres han començat a principis d’aquest any. Però en les del tram de Gran Via (Independència/Rbla. Poblenou) l’endarreriment serà probablement de quasi 2 anys!. Cal assenyalar que, amb les continues protestes veïnals, hem aconseguit que, al menys, el projecte estigui aprovat i la licitació de les obres definitives del costat muntanya estigui prevista per aquest mes d’abril. L’inici d’obres es preveu per finals d’aquest any i la finalització el 2025. El costat mar no estarà fins mitjans del 2026.

Les obres d’urbanització de la Gran Via banda Llobregat (Castillejos-Marina), consistents en ampliar voreres, restablir l’arbrat i l’enllumenat, i disposar de pas de vianants als dos costats de Padilla, per travessar la Gran Via, no hi ha cap notícia. Aquesta obra, d’un cost ridícul i pendent des del moment de posar en marxa els túnels, no hi ha calendari i continua igual des de l’enderroc del tortell, el 2014. Se’ns diu que es vol vincular a una millora del tram fins a Marina, però no hi ha ni projecte.

Evidentment exigim i exigirem que les obres de la Gran Via ja no es parin fins acabar completament i el més aviat possible la seva urbanització definitiva.

VIES RENFE I URBANITZACIÓ MERIDIANA SUD

En el tram sud de la Meridiana, situat entre la plaça de les Glòries i el carrer Sancho de Àvila hi ha 4 solars ocupats per les vies de Renfe-Adif que passen a cel obert els quals estan qualificats com a Parcs i Jardins. El solar situat davant de l’Auditori ja va ser objecte d’un avantprojecte (plaça de les Arts), però que no s’ha materialitzat. Per altra banda, les voreres de la Meridiana en aquest tram són molt estretes i no són accessibles, fet que reclama la seva reurbanització.

El Compromís per Glòries de 2007 contempla el cobriment de les vies de Renfe-Meridiana. Ara per ara no ens consta la previsió de les obres i ni si s’han fet gestions amb Adif.

6- MOBILITAT

Després d’un any de funcionament dels túnels, i tot i la reducció del trànsit a l’entorn de Glòries, encara no s’ha col·locat la càmera de trànsit promesa a Gran Via/Bilbao per evitar que, com fan massa vehicles no autoritzats, els cotxes circulin fins a Glòries per girar cap a Independència.

Pel que fa a la connexió de les dues xarxes del tramvia per la Diagonal, des de fa un any està amb obres el tram entre Glòries i Verdaguer i es treballa sobre calendari i hauria d’entrar en servei d’aquí a un any. Per això és imprescindible que estigui acabat l’intercanviador de Glòries, situat davant el Museu del Disseny i que les línies de bus interurbanes del Maresme i el Vallès hi facin parada per poder connectar amb el metro i el tramvia, el qual no tindrà doble via fins el 2026 (urbanització Gran Via-mar).

Cal destacar una actuació que sí s’ha executat en aquest mandat: la connexió dels carrers Pamplona i Castillejos i la seva urbanització, fet que contribueix a millorar la connexió entre els barris de Poblenou i Fort Pienc.

CONCLUSIONS

Tot i els avenços que s’han fet en la transformació de les Glòries, som crítics en relació als endarreriments notables en l’execució dels equipaments de barri i de l’habitatge públic, en les dificultats per garantir una participació efectiva del veïnat i les seves entitats.

Reclamem, per tant, que en aquest mandat 2023-2027, es comprometi a dedicar-li els recursos econòmics i personals necessaris, i es defineixi el calendari de les actuacions pendents per acabar la transformació de les Glòries, d’acord amb el CxG.

Les AAVV dels barris de Poblenou, Fort Pienc, Sagrada Família i Clot-Camp de l’Arpa

Nota: en les propers dies penjarem les preguntes que farem les AAVV a les candidatures en la primera part de l’acte del dia 27 d’Abril, a les 7 de la tarda, a La Farinera

———————————————————————————————————-

ANNEXES

———————————————————————————————————–

Annex 1, amb alguns detalls més sobre els equipaments de barri del CxG pendents de fer :

CAP Fort Pienc i habitatge dotacional per a gent gran (G.Via-Napols)

El CAP de Fort Pienc, projecte traslladat fora de l’àmbit de Glòries per les dificultats d’encabir-hi tots els equipaments, cal dir que l’estiu vinent s’ha de licitar l’obra per poder començar a finals d’any i poder estrenar l’ambulatori dins del 2025. Tot i que ja s’ha retirat tota la coberta d’uralita que contenia amiant de l’antiga nau de Nàpols/Gran Via, encara falta l’expropiació d’una part del Bingo Billares per poder disposar de la totalitat del solar. Paral·lelament al projecte del CAP, s’està enllestint el dels habitatges dotacionals que ocuparan les plantes situades sobre el CAP.

Fàbrica del Sucre – Sagrada Família (Cartagena 164)

Es preveu remodelar l’antiga nau per destinar-la a equipaments de barri. Cal concretar-ne els usos i els estudis previs d’encaix sobre el programa funcional. Cal disposar de l’estudi històric fet sobre la fàbrica. Es preveu tenir un projecte l’abril de 2024 i començar les obres l’octubre de 2024.

CAP Bolívia (Bolívia 49-65)

Reivindicat pel barri des de fa més de 20 anys. L’edifici on hi ha d’anar està construït fa 6 anys. La població a l’entorn del CAP està augmentant i s’hi estan edificant nombrosos habitatges (uns 400), privats i públics. No cal justificar la urgència de la posada en servei d’aquest equipament ja que és evident. Aparentment s’ha efectuat la cessió del local a la Generalitat. Les darreres informacions són que la Generalitat el contempla en el pla d’inversions en Atenció Primària 2022-24 per efectuar les obres interiors d’adequació del local (previsiblement per l’any 2024), amb un import de 3,7 M€. El programa funcional aprovat contempla: atenció primària, hospital de dia infant-juvenil i centre salut mental infant-juvenil. Arribaran molt tard.

Poliesportiu interior d’illa Sancho de Avila-Pamplona-Tànger

Els edificis d’habitatges previstos a l’illa on s’hi ha de construir l’equipament ja estan fets i ocupats. L’espai reservat pel poliesportiu es va urbanitzar “provisionalment” mentre s’encarregava el projecte de l’equipament, que va sortir a concurs l’octubre de 2021. La proposta seleccionada hauria d’estar contractada però no en tenim constància. La previsió era que comencessin la redacció del projecte el setembre del 2022 per tenir-lo aprovat el primer trimestre del 2024. No tenim novetats.

Escola bressol i CEIP Poblenou

Hi ha un solar reservat per un equipament docent al carrer Zamora/ Almogàvers/Sancho de Àvila, però no ens han informat de quines són les previsions que tenen pels dos equipaments docents. Insistim en l’increment de nous veïns i veïnes i la construcció de nous habitatges a la zona. Entenem que els equipaments han de construir-se al mateix ritme que els nous habitatges per tal de poder donar el servei adequat als nous i als actuals residents.

Entorn de La Farinera: residència+c.d., auditori-cinema-teatre, nou local casal de joves

En aquest entorn, el CxG-2007 ja hi preveia la residència+c.d. per a gent gran, però l’Ajuntament encara no ha fet mai el conveni amb la Generalitat. Els anys 2014-2017 es van fer estudis volumètrics per encaixar també en aquest entorn l’auditori-cinema del Clot-Camp de l’Arpa, també previst al CxG, i un nou local pel casal de joves La Traca. A l’abril de 2018 es va acordar que un dels esquemes possibles que proposava l’estudi volumètric, era una bona base per estudiar un encaix arquitectònic concret acceptable per a tots els usos previstos; era el que desplaçava la residència més cap a Independència-Meridiana, preveia el local pels joves entre la residència i La Farinera i l’auditori quedava soterrat entre aquesta i G.Via-Escultors Claperós. Des de llavors hem estat reclamant repetidament que es fessin els estudis concrets per demostrar la viabilitat d’aquest esquema (del subsol, arquitectònic, de planejament, etc.) i proposar un projecte bàsic consensuat però això no s’ha fet malgrat hem apel·lat repetidament a tots els càrrecs polítics implicats, des del Regidor del Districte a la segona Tinenta d’Alcaldia i fins hi tot a l’Alcaldessa. Aquesta paràlisi de varis anys és del tot inacceptable, cal que el nou govern municipal s’hi posi a treballar de valent ja d’entrada,

Centre Integral de Formació Professional

Aquest equipament públic ja es preveu en el Pla d’Equipaments Públics del Clot-Camp de l’Arpa-2003 però no va tenir una ubicació concreta proposada fins a l’any 2017 en que en la nova MPGM es va preveure consensuadament que anés la Fabrica dels Paraigües (Dos de Maig 195). Durant la pandèmia, l’Ajuntament va forçar (en contra del que s’havia assegurat en el seu dia) la decisió de que a la Fabrica dels Paraigües es destinés a l’Escola Gaia enlloc de al CIFP, però les AAVV vam aconseguir que hi hagués el compromís de la Tinença d’Alcaldia de que la mateixa superfície útil que es tenia allí es preveies per aquest ús a l’àmbit Sòcol/Ona (G.Via-Granada-Diagonal). Aquest compromís encara s’ha de reflectir normativament en el planejament ja que l’actual MPGM en tràmit ara mateix, i que afecta a l’àmbit Sòcol/Ona, no concreta encara els futurs usos. Cal que això es faci el més aviat possible per intentar aconseguir que el CIFP sigui una realitat d’aquí molt pocs anys.


Annex 2 :

———————————————————————————————————-

Annex 3 sobre Habitatge Públic de Lloguer de Gestió Directa-HPLLGD

Les AAVV del Compromís per Glòries-2007 hem estat sempre reivindicant que en tots els solars i aprofitaments edificables de propietat municipal, actuals i futurs, de tota la zona s’hi fes HPLLGD. Els motius més evidents són el greu dèficit que hi ha des de sempre d’habitatge públic de lloguer i l’emergència habitacional dels últims 15 o 20 anys, però també cal tenir en compte que en tres dels barris de Glòries més densificats (en què vivim 150.000 persones) no hi ha pràcticament cap possibilitat de fer pisos d’HPLLGD.

En el Pacte per l’Habitatge Públic a Glòries de 2021 (annex 2), signat també per col·lectius de lluita per l’habitatge dels nostres barris, quantificàvem els possibles pisos HPLLGD que es podrien fer en uns 700 si s’aprofitaven a fons totes les possibilitats actuals i previstes per als propers anys.

Habitatges APROP (c/Irena Sendler, 22)

Dels 700 pisos públics possibles a Glòries, ara mateix només estan fets i ocupats els 42 pisos de l’edifici APROP (que són exclusivament per a situacions d’emergència habitacional i social).

Illa Glòries (Castillejos-Encants Vells-Alaba-Gran Via)

És important i positiu, malgrat els molts endarreriments, que l’illa Glòries estigui ja en obres, però en aquest cas l’Ajuntament no fa el 100% de pisos d’HPLLGD que reclamem, o el 80% que s’havien acordat fa 5 anys. Per contra, ho seran 125, dels quans 113 seran de venda del dret de superfície. Les AAVV no hi estem d’acord i reivindiquem i reivindicarem al nou govern municipal que ho siguin tots 238 o, com a mínim, que tornem al 80% acordat.

Bolívia 27-29

Tampoc estem d’acord que en el solar de Bolívia 27-29 (municipal i buit de fa anys) no s’hi hagin fet els 85 pisos HPLLGD que hi caben i encara avui sigui un espai erm. En aquest cas, l’any 2018 l’Ajuntament va decidir (sense el nostre acord) cedir-lo a una fundació perquè hi fes i gestionés pisos de lloguer per a joves, amb la justificació que així seria més ràpid i fàcil. La realitat, però, és que no s’hi ha posat ni la primera pedra. En teoria, la cessió a una fundació per fer aquests 85 pisos hauria de ser la via “ràpida”, i haurien d’haver estat acabats l’any 2021. Deien que la via “tradicional”/municipal per fer-ne 238 a l’Illa Glòries seria més lenta, però ja s’està veient que no és així ni molt menys.

PMU “privat” (Diagonal-Castillejos-C.Cent-Cartagena)

La zona on es faran més pisos dins de Glòries és aquest PMU (que anomenem “privat” perquè una part important encara no és de l’Ajuntament), on en total es preveuen uns 562 pisos (entre privats i públics). De tots aquests, uns 300 correspondrien a l’Ajuntament i, per tant, quasi tots podrien ser d’HPLLGD (excepte els destinats a reubicar afectats que siguin propietaris del seu pis). Això és el que reivindiquem que es faci constar en totes les tramitacions i documents. Per cert, ara s’està tramitant que uns 90 d’aquests 300 pisos es facin finalment a l’àmbit Sòcol/Ona (Diagonal-G.Via-Granada).

“Camp de blat” (G.Via 771-Diagonal)

En aquest solar es podrien fer uns 112 pisos. Ara s’està a l’espera de tràmits urbanístics que depenen d’ADIF. La finca és del tot municipal i per això reivindiquem que tot sigui per a HPLLGD, tot i que teòricament podria ser de preu “lliure”. La Regidora d’Habitatge s’ha compromès que efectivament seran per habitatges públics de lloguer de gestió directa.

Bolívia 5-9

En aquesta finca, que fa anys que és municipal i on una part de l’edifici està ocupat, es podrien fer uns 54 pisos. Fa anys que estem a l’espera que el Districte de Sant Martí solucioni l’ocupació amb bones solucions per a les persones que hi viuen i que això permeti tramitar el projecte i execució del nou edifici amb més de 50 HPLLGD.

I per acabar, només volem fer constar que som crítics amb els endarreriments i amb alguns aspectes del que s’ha fet aquests últims anys respecte a aquest assumpte a Glòries. No obstant, també és molt clar que s’està fent més que en mandats més llunyans i ara no s’estan venent solars per fer-hi pisos de propietat com es va fer durant molts anys.

Reserveu-vos el dijous 27 d’Abril, de 7 a 9 del vespre, per l’acte informatiu amb els partits sobre les seves propostes per a la zona de la Plaça de les Glòries

(aquesta imatge no és normativa, té parts reals, altres que són previsions i altres que són només propostes sobre la taula)

Com fem cada 4 anys, les quatre AAVV del Compromís per Glòries-2007 organitzem un acte informatiu a La Farinera en el que participaran les principals candidatures municipals a les eleccions del proper 28 de Maig. L’objectiu és que responguin -públicament i el més concretament possible- a les principals qüestions que els hi plantejarem respecte a:

– els equipaments de barri compromesos (i no fets)

– habitatge públic de lloguer de gestió directe a les propietats municipals edificables

– gran parc de les Glòries Catalanes (incloent la part de Meridiana Sud)

– urbanització definitiva de Gran Via (banda Besós -entre Independència i R.Poblenou- i banda Llobregat)

– mobilitat i contaminacions

– i algun altre de rellevant (solucions pels afectats, cobriment de vies, etc)

També contestaran a les preguntes del públic assistent.

Ara mateix només us ho anticipem perquè us reserveu la data, interessa a tothom que l’acte sigui important i compti amb les aportacions de quanta més persones sigui possible (l’acte començarà puntualment i ha d’acabar a les 9).

>>> La setmana que ve publicarem el balanç del mandat que fem les AAVV i abans del dia 27 també les preguntes concretes que hauran de respondre en la primera part de l’acte.

Us demanem que convideu a assistir a l’acte a qualsevol veí o veïna de la zona interessada en la millora col.lectiva de tota la zona de la Plaça de les Glòries Catalanes.

Fins la setmana que ve.

http://www.glories.cat