Les veïnes i veïns presenten al·legacions a la modificació del PGM

El dia 3 de març de 2017 finalitzava el termini per presentar al·legacions a la modificació del Pla General Metropolità de l’entorn de la Plaça de les Glòries. La modificació recull els acords que per àmplia majoria s’han anat introduint des de l’any 2008, des de la Comissió de Seguiment de Glòries.

Recordem que la modificació de l’any 2007, recollia bàsicament els acords del Compromís per Glòries, que al llarg d’aquest temps s’han anat desenvolupant i concretant i com que s’ha variat la distribució de verd i equipaments es feia imprescindible aquesta modificació.

Malgrat els avenços aconseguits en aquest temps, hi ha hagut dues qüestions que ens continuen preocupant als veïns:

  • Les actuacions que s’han de portar a terme a l’àmbit del Clot, sector Farinera.

  • L’alçada de les edificacions a la Illa de Consell de Cent, Castillejos, Diagonal i Cartagena.

Respecte a la primera qüestió s’ha arribat a l’acord de tramitar el planejament necessari fora d’aquesta modificació, amb el compromís de fer-ho paral·lelament i amb urgència. Encara s’ha d’aprofundir més en la definició dels equipaments acordats en el Compromís.

Respecte a la segona qüestió, hem intentat redistribuir l’alçada de les edificacions, abans de l’aprovació inicial del pla, però l’Ajuntament ha tirat pel dret i ha fet l’aprovació inicial. Es per això, que les AAVV de l’entorn de Glòries vàrem decidir presentar al·legacions i oferir un model d’escrit, perquè els veïns i veïnes més propers poguessin presentar les seves.

El contingut de l’al·legació es reprodueix a continuació.

Continua llegint “Les veïnes i veïns presenten al·legacions a la modificació del PGM”

Anuncis

Modificacions urbanístiques a l’entorn de Glòries

Actualment la més important és la Modificació de PGM-2017 i que està en el seu tràmit d’aprovació inicial, de data 14/12/2016 (Codi Pla: B1523), havent-se finalitzat el període d’exposició pública.

Consisteix en fer els ajustos necessaris del planejament vigent, la Modificació de PGM de 2007 en l’àmbit de Glòries, per adaptar-se, principalment, a la nova ordenació del Parc “Canòpia Urbana”, el reconeixement del traçat de l’antic Rec Comtal i a la voluntat de recuperar les antigues naus de la fàbrica de paraigües com a equipaments públics.

Les AVV Clot-Camp de l’Arpa, Poblenou, Fort Pienc i Sagrada Família, junt amb altres veïns a títol particular, han presentat al·legacions [enllaç a participació], demanant:

  • Ajustar l’alçada del bloc de PB+19, situat al xamfrà Diagonal – Castillejos
  • Que l’ús de Residència de gent gran, en l’equipament Nàpols-Gran Via, figuri com a prioritari.
  • No admetre l’ús hoteler en detriment de l’habitatge.

Continua llegint “Modificacions urbanístiques a l’entorn de Glòries”