Tramvia

mobilitat-1

La imatge del tramvia passant pel davant del Ramon Llull pot ser realitat d’aquí a pocs anys. Poc a poc s’estan fent les passes perquè la necessària connexió del Tram Baix i el Tram Besós per la Diagonal es dugui a terme. Els pressupostos de la Generalitat per aquest 2017 inclouen una disposició addicional per habilitar la partida necessària per unir les dues xarxes de tramvia entre Francesc Macià i la Plaça de les Glòries per la Diagonal pels notables beneficis, tant pel que fa a l’estalvi de temps del recorregut com a la reducció de l’ús del vehicle privat en benefici del transport públic. L’ajuntament té previst per al proper estiu treure a informació pública el projecte de traçat, un cop elaborats els informes tècnics encarregats. El consistori s’inclina per utilitzar, si més no, en alguns trams del recorregut, la catenària soterrada. Així s’eliminaria l’impacte visual dels pals i cables de la catenària aèria. Aquesta solució ja s’utilitza a ciutats europees com Bordeus. També estudia una altra alternativa per dotar d’electricitat els vehicles. Es tracta de bateries instal·lades al tramvia, que es carreguen aprofitant els temps de les parades.

Les entitats veïnals reclamem que l’enllaç dels 3,8 quilòmetres es construeixi el més ràpid possible, les dues xarxes funcionen des de 2004, i que es tinguin en compte els sobrecostos que poden representar les solucions més estètiques. Perquè el cert és que els ciutadans que viuen o treballen entre el Passeig de Sant Joan i la Plaça de les Glòries continuen sense disposar d’un transport públic directe, ràpid i còmode. A més, en els darrers 10 anys, la necessitat de transport al voltant de Glòries no ha parat de créixer per l’augment de llocs de treball al 22@, oferta de places universitàries, nous comerços i la construcció d’habitatges. Mentre no arriba una solució definitiva, hem reiterat la necessitat d’implantar un bus provisional per cobrir totes aquestes necessitats, però tant l’actual govern municipal com l’anterior han desestimat aquesta opció. Amb l’anunci de l’entrada en funcionament de les 12 noves línies de bus per completar la xarxa ortogonal, ja no apareix la línia que hauria de recórrer la Diagonal, amb la qual cosa es deixa aquesta artèria sense solució fins l’arribada del tramvia. D’aquí doncs la seva urgència.

D’altra banda, el retard en les obres dels túnels vol dir més temps amb el volum actual de vehicles privats d’entrada i sortida de la ciutat. Recordem que quan entrin en funcionament els túnels, es reduirà un carril d’entrada, a partir de Bac de Roda. I posteriorment es farà el mateix en sentit sortida. Fa 8 anys, els cotxes que entraven cada dia per Glòries eren 85.000 i una xifra semblant els que en sortien. Els anys de crisi van reduir aquesta xifra, però darrerament el volum s’ha tornat a incrementar. L’esforç per augmentar el transport interurbà no és suficient si es vol reduir la contaminació als nivells que exigeix la salut dels ciutadans, com s’adverteix des dels organismes europeus. No n’hi ha prou de prohibir la circulació dels vehicles més contaminants en períodes de contaminació extrema. A la necessitat d’una millora de la xarxa de rodalia, en el cas de Glòries cal començar les obres de l’intercanviador de transport, perquè els usuaris dels autobusos interurbans puguin agafar el metro o el tramvia sense haver d’arribar al final de trajecte.

tramvia-22