Preguntes de les AAVV a fer a les candidatures municipals a l’acte de Glòries del dia 27-04-23:

AQUESTES SÓN LES PREGUNTES QUE FARAN LES AAVV EN LA PRIMERA PART DE L’ACTE:

Equipaments de barri :

– Les AAVV reivindiquem que en aquest mandat es prioritzin les inversions, la voluntat política i els recursos (tècnics, econòmics, etc.) per executar els equipaments de barri pendents del CxG (poliesportiu Sancho de Àvila, Fàbrica del Sucre, CAP i habitatge dotacional Fort Pienc, CAP Bolívia, auditori Farinera, CEIP Poblenou, residència gent gran i casal joves Clot, etc.). Estan d’acord amb fer aquesta priorització? Poden concretar més sobre com l’aplicarien?

Àmbit Sòcol/Ona:

– Es comprometen a que en aquest mandat s’aprovi el planejament que permeti executar el que s’ha consensuat participativament en els últims mesos respecte als equipaments de barri que hi han d’anar: mínim 4500 m2s per centre de FP, 2500 m2s per espais cívics pels barris, 5000 m2s per habitatge dotacional per joves i gent gran?

– estan d’acord que les alçades màximes haurien de ser de 10 plantes ?

– es comprometen a fer tot el possible perquè en aquests mandat s’aprovin, amb consens veïnal, els projectes executius dels equipaments de barri i habitatge previstos per aquest àmbit ?

Habitatge Public de Lloguer de Gestió Directa-HPLLGD

– Estan d’acord en que (com consta en el Pacte per l’Habitatge Públic a Glòries) tots els solars i aprofitaments municipals edificables per a habitatge, a Glòries, es dediqui a fer HPLLGD i amb un 40% de reserva pels veïns dels barris de l’entorn per aconseguir una bona cohesió social en aquest sector de la ciutat ?

Gran Via

Es comprometen a adjudicar les obres de Gran Via en els terminis previstos actualment (tan per la fase G.Via Besós-muntanya com per la G.Via Besòs-mar) i iniciar de forma immediata el projecte i les obres de G.Via banda Llobregat?

Meridiana Sud

Es comprometen a activar de forma immediata, i amb la participació de les AAVV, la cerca de solucions amb ADIF pel cobriment de les vies de RENFE i, al mateix temps, a tirar endavant els projectes de les zones verdes que s’han d’executar en aquest àmbit ?

Participació

Es comprometen a millorar la participació efectiva del veïnat en el procés de transformació de les Glòries i a que es garanteixi la convocatòria d’un mínim de dues reunions a l’any de la Comissió de Seguiment ?

Final: acabat tot en 8 anys més?

Portem 16 anys de la signatura del CxG-2007 i teòricament tots els compromisos haurien d’estar complets però estem lluny d’això en varis temes (com hem vist). Es comprometen a fer el necessari perquè tots els compromisos s’hagin fet realitat en dos mandats més (8 anys)?

Notes: A la segona part es transmetran a les candidatures les preguntes aportades per escrit pels assistents (que no s’hagin respost ja en la primera part de l’acte). A l’entrada a l’acte (uns 10 minuts abans de les 7) hi haurà uns petits papers per plantejar molt breument les possibles preguntes. Només es farà torn de paraules del públic si això es compatible amb acabar l’acte a les 9 el vespre.

Advertisement